Biểu mẫu luật doanh nghiệp - Page 11 of 11 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Doanh nghiệp    Biểu mẫu luật doanh nghiệp

Biểu mẫu luật doanh nghiệp

Chuyên mục cung cấp các Biểu mẫu, Thủ tục hành chính, các quy định pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực pháp luật Doanh Nghiệp để quý khách hàng tiện theo dõi.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp đổi giấy chứng nhận đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mẫu giấy này trong trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/…theo Điều 61 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Nội dung cụ thể như...

XEM THÊM

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mẫu giấy này dùng trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh theo Điều 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Nghị...

XEM THÊM

Mẫu đề xuất dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu đề xuất dự án đầu tư. Mẫu này áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33, 34, 35Luật đầu tư. Nội dung cụ thể như...

XEM THÊM

Mẫu đề xuất dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu đề xuất dự án đầu tư. Mẫu này áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư năm 2014. Cụ thể như...

XEM THÊM

Mẫu báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP). Nội dung cụ thể của văn bản như...

XEM THÊM

Mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư. Mẫu này được áp dụng cho Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Khoản...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left