Biểu mẫu luật hình sự - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Hình sự    Biểu mẫu luật hình sự

Biểu mẫu luật hình sự

Chuyên mục cung cấp các Biểu mẫu, Thủ tục hành chính, các quy định pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực pháp luật Hình sự để quý khách hàng tiện theo dõi.

Luật tố cáo số 03/2011/QH13

Luật tố cáo quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật...

XEM THÊM

Luật phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12

Luật phòng, chống ma túy quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma...

XEM THÊM

Luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ...

XEM THÊM

Luật khiếu nại số 02/2011/QH13

Luật khiếu nại quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải...

XEM THÊM

Bộ Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách...

XEM THÊM

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu giấy ủy quyền khiếu...

XEM THÊM

Mẫu thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá...

XEM THÊM

Mẫu thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng...

XEM THÊM

Mẫu thông báo về việc kháng cáo

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu thông báo về việc kháng...

XEM THÊM

Mẫu thông báo trả lại đơn kháng cáo

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu thông báo trả lại đơn kháng...

XEM THÊM

Mẫu thông báo về việc sửa đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu thông báo về việc sửa đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)...

XEM THÊM

Mẫu thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu thông báo về việc rút kháng cáo (kháng...

XEM THÊM

Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc...

XEM THÊM

Mẫu quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left