Biểu mẫu SHTT - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Sở hữu trí tuệ    Biểu mẫu SHTT

Biểu mẫu SHTT

Chuyên mục cung cấp các Biểu mẫu, Thủ tục hành chính, các quy định pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực pháp luật SHTT để quý khách hàng tiện theo dõi.

Mẫu yêu cầu tra cứu sáng chế

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu yêu cầu tra cứu sáng chế. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu yêu cầu tra cứu nhãn hiệu

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung biểu mẫu yêu cầu tra cứu nhãn hiệu. Chi tiết xin tham khảo biểu mẫu...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai yêu cầu gia hạn/sửa đổi/chuyển nhượng/mở rộng lãnh thổ/hạn chế danh mục/chấm dứt/ huỷ bỏ đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai yêu cầu gia hạn/sửa đổi/chuyển nhượng/mở rộng lãnh thổ/hạn chế danh mục/chấm dứt/ huỷ bỏ đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Chi tiết tham khảo tại biểu...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký sáng chế. Chi tiết mời tham khảo biểu mẫu sau...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký quyền liên...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai khiếu nại

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai khiếu nại. Chi tiết mời tham khảo tại biểu mẫu sau...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp. Chi tiết mời tham khảo tại biểu mẫu sau...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Chi tiết mời tham khảo biểu mẫu sau...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp. Chi tiết mời tham khảo biểu mẫu sau...

XEM THÊM
  • 1
  • 2

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left