Biểu mẫu SHTT - Page 2 of 2 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Sở hữu trí tuệ    Biểu mẫu SHTT

Biểu mẫu SHTT

Chuyên mục cung cấp các Biểu mẫu, Thủ tục hành chính, các quy định pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực pháp luật SHTT để quý khách hàng tiện theo dõi.

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký sáng chế. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm – xuất bản

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm - xuất bản. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm – mỹ thuật

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm - mỹ thuật. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm – biểu diễn

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm - biểu diễn. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm – âm thanh

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm - âm thanh. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM
  • 1
  • 2

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left