Công ty đặt trùng tên với công ty khác bị xử lý thế nào? - Luật Hoàng Phi

Công ty đặt trùng tên với công ty khác bị xử lý thế nào?

(03/12/2016 | 9:15 - Lượt xem: 2326)

Tôi đang làm giám đốc một công ty đã hoạt động lâu năm, gần đây phát hiện có một công ty đặt tên trùng, gây nhầm lẫn với tên công ty của tôi, tôi phải xử lý như thế nào?

Câu hỏi:               

Tôi là Đinh Hoàng Châu, hiện là giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật lạnh RECOM, trụ sở : 814 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình – Tp. HCM. Công ty chúng tôi được thành lập vào tháng 02/1999, hoạt động từ đó đến nay đã hơn 17 năm. Lĩnh vực chuyên môn : Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp và dân dụng. Thời gian gần đây, chúng tôi thấy có một công ty mới được thành lập tên là Công ty TNHH Cơ điện lạnh RECOM cũng có ngành nghề kinh doanh là Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp và dân dụng . Việc này đã gây ra sự hiểu lầm cho những khách hàng truyền thống của Công ty chúng tôi (vì khách hàng thường gọi bên chúng tôi là Công ty RECOM) và nhằm tranh giành khách hàng bằng một cách theo chúng tôi là không đàng hoàng, minh bạch.

Vậy tôi có câu hỏi muốn nhận được sự giải đáp như sau:

1, Chủ sở hữu công ty TNHH Cơ điện lạnh RECOM đặt tên như vậy có đúng với quy định của pháp luật không?

2, Chúng tôi có quyền khiếu kiện để buộc Công ty kia thay đổi tên giao dịch để tránh sự trùng lặp, gây hiểu lầm không ? 

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến tổng đài tư vấn Luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn thuộc lĩnh vực tư vấn Luật sở hữu trí tuệ. Với câu hỏi của bạn, Luật Hoàng Phi xin trả lời như sau:

Về vấn thứ nhất đó là tên của công ty TNHH Cơ điện lạnh RECOM có đúng với quy định của pháp luật hay không?  chúng ta thấy, việc đặt  tên của Công ty TNHH Cơ điện lạnh RECOM đã vi phạm quy định về đặt tên doanh nghiệp trong Luật Doanh nghiệp và vi phạm quy định đặt tên thương mại trong Luật sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định về tên thương mại như sau:

“Điều 78. Khả năng phân biệt của tên thương mại

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;

2. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;

3. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng”.

Như vậy, tên thương mại không được trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại của người khác trong cùng một lĩnh vực kinh doanh, nếu có dấu hiệu đó thì tên thương mại sẽ không có khả năng phân biệt, gây ra những thiệt hại không đáng có cho Công ty. Việc tên trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn là một điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp, về vấn đề như thế nào thì được coi là trùng đến mức gây nhầm lẫn thì đã được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp năm 2014:

“Điều 42. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;

e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e và g của khoản này không áp dụng đối với trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký”

Như vậy, dựa trên các yếu tố trên, chúng ta thấy tên doanh nghiệp là Công ty TNHH Kỹ thuật lạnh RECOM và Công ty TNHH Cơ điện lạnh RECOM rất dễ gây nhầm lẫn, cụ thể là cách đọc, đều có từ “lạnh”, “RECOM” cho nên rất có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng. Hơn nữa, từ RECOM là tên viết tắt của công ty Cơ điện lạnh cũng đã trùng với tên viết tắt RECOM của công ty Kỹ thuật lạnh.

Tóm lại, việc đăng kí và sử dụng tên của Công Ty Cơ điện lạnh RECOM đã trái pháp luật, gây nhầm lẫn cho các đối tác của công ty Kỹ thuật lạnh RECOM, hơn nữa , hai công ty lại thực hiện chung một ngành nghề kinh doanh cho nên có dấu hiệu của sự cạnh tranh không lành mạnh ở đây, cố tình đặt tên gây nhầm lẫn với một công ty đã hoạt động lâu năm, có uy tín. Người điều hành công ty Kỹ thuật lạnh RECOM có quyền khiếu nại lên cơ quan chức năng về hành vi này để bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của công ty mình.
xu-ly-truong-hop-ten-doanh-nghiep-bi-dat-trung

Xử lý trường hợp tên công ty bị đặt trùng

Vấn đề thứ hai của bạn đó là bạn có quyền khiếu nại để yêu cầu giải quyết việc đặt tên gây nhầm lẫn này không? Theo quy định của pháp luật hiện hành, bạn hoàn toàn có thể khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết vụ việc này, đòi lại quyền lợi cho công ty, cụ thể được quy định tại điều 14, Nghị định Số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp như sau:

Điều 14. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

1. Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan. Thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 5 Điều này.

2. Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại của cấp trực tiếp ra quyết định hoặc thông báo liên quan đến sở hữu công nghiệp (khiếu nại lần thứ nhất) mà khiếu nại không được giải quyết hoặc nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan này thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (khiếu nại lần thứ hai) hoặc khởi kiện tại toà án. Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần thứ hai nêu tại khoản 5 Điều này hoặc nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khởi kiện tại toà án.

3. Nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng đơn khiếu nại, trong đó phải nêu rõ họ và tên, địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung thông báo hoặc quyết định bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc quyết định liên quan.

 Như vậy, bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền yêu cẩu xử lý việc công ty TNHH Cơ điện lạnh sử dụng tên gây nhầm lẫn với tên công ty của bạn. Bạn cần chuẩn bị những chứng cứ chứng minh như thời gian hoạt động của công ty, sự nhầm lẫn của khách hàng xảy ra khi hai công ty cùng làm chung một ngành nghề mà lại có tên gây nhầm lẫn, sự thiệt hại của công ty bạn (mất đi khách hàng, giảm uy tín…) sau khi có sự nhầm lẫn về tên công ty. Sự khiếu nại của bạn nếu thực hiện đúng quy trình, thủ tục và chứng minh được sự nhầm lẫn giữa hai tên gọi thì sẽ được Tòa Án hoặc cơ quan có thẩm quyền bảo vệ, và công ty TNHH Cơ điện lạnh RECOM sẽ phải đổi tên hoặc ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT TRỰC TUYẾN 1900 - 6557

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu và cung cấp địa chỉ Email để luật sư liên hệ trả lời

Họ tên (*):

Điện thoại (*):

Email (*):

Lĩnh vực (*):

Nội dung (*):

Lưu ý: (*) là bắt buộc

Mọi thông tin cần tư vấn,quý khách vui lòng liên hệ:

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ 24/7: 

Lưu ý: Tất cả các bài viết được đăng tải trên website: http://tongdaituvanluat.vn chỉ mang tính chất tham khảo và không được coi là ý kiến tư vấn để áp dụng trong các trường hợp cụ thể của khách hàng. Nghiêm cấm sao chép, tái bản dưới mọi hình thức khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Luật Hoàng Phi và người gửi yêu cầu tư vấn.

Các bài viết liên quan

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left