Sở hữu trí tuệ - Page 8 of 8 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Chuyên mục Sở Hữu Trí Tuệ của Luật Hoàng Phi sẽ giải đáp các thắc mắc, yêu cầu tư vấn cũng như trả lời câu hỏi trong từng trường hợp cụ thể cho quý khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp những văn bản, biểu mẫu liên quan đến vấn đề SHTT mà khách hàng quan tâm.

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm – xuất bản

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm - xuất bản. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm – mỹ thuật

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm - mỹ thuật. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm – biểu diễn

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm - biểu diễn. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm – âm thanh

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm - âm thanh. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Mẫu hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm. Chi tiết mời tham khảo mẫu dưới...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left