Văn bản luật dân sự - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật dân sự

Văn bản luật dân sự

Luật số 01/2016/QH14 về đấu giá tài sản

Luật đấu giá tài sản ban hành ngày 17/11/2016 có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá...

XEM THÊM

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn...

XEM THÊM

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn...

XEM THÊM

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu quy định việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả đánh giá...

XEM THÊM

Nghị định 63/2014/NĐ-CP để kịp thời hướng dẫn Luật đấu thầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2014/NĐ-CP để kịp thời hướng dẫn Luật đấu thầu có hiệu lực vào...

XEM THÊM

Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Ngày 17/03/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu...

XEM THÊM

Luật Đấu thầu 2013 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013

Luật đấu thầu 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013, Luật bao gồm 13 chương, 96 điều và có một số điểm mới...

XEM THÊM

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 06 năm...

XEM THÊM

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2014

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 2014 của Quốc...

XEM THÊM

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về chính sách miễn giảm học phí

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học...

XEM THÊM

Thông tư 91/2015/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Thông tư 91/2015/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường...

XEM THÊM

Thông tư 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 02/2014/TT_BTC về phí, lệ phí

Thông tư 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

XEM THÊM

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường...

XEM THÊM

Nghị định 95/2009/NĐ-CP Quy định về niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người

Nghị định 95/2009/NĐ-CP Quy định về niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left