Văn bản luật dân sự - Page 2 of 19 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật dân sự

Văn bản luật dân sự

Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn phí, lệ phí Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố Trung ương

Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

XEM THÊM

Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định một số điều của Luật cư trú

Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư...

XEM THÊM

Thông tư 34/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và nghị định số 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú...

XEM THÊM

Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh,...

XEM THÊM

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý...

XEM THÊM

Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để Quý khách hàng tham khảo và sử...

XEM THÊM

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban...

XEM THÊM

Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến...

XEM THÊM

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao...

XEM THÊM

Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký quản lý hộ tịch

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký quản lý hộ tịch để khách hàng tham khảo và sử...

XEM THÊM

Nghị định 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Nghị định 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để khách hàng tham...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left