Văn bản luật dân sự - Page 3 of 19 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật dân sự

Văn bản luật dân sự

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua, thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường 2005

Luật Hoàng Phi cung cấp Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua, thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường...

XEM THÊM

Luật cư trú số 81/2006/QH11 quốc hội ban hành ngày 29/11/2006

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Luật cư trú số 81/2006/QH11 quốc hội ban hành ngày 29/11/2006 để khách hàng tham khảo và sử...

XEM THÊM

Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt

Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

XEM THÊM

Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 để khách hàng tham...

XEM THÊM

Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 ngày 24/11/2010

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 ngày 24/11/2010 để khách hàng tham khảo, Luật này sẽ hết hiệu lực vào ngày...

XEM THÊM

Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015 để quý khách hàng tham khảo và sử dụng khi cần...

XEM THÊM

Luật quốc tịch số 24/2008/QH12 do Quốc hội ba hành ngày 13/11/2008

Luật quốc tịch số 24/2008/QH12 do Quốc hội ba hành ngày...

XEM THÊM

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia...

XEM THÊM

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban...

XEM THÊM

Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng

Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công...

XEM THÊM

Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban...

XEM THÊM

Luật Công chứng số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/06/2014

Luật công chứng số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày...

XEM THÊM

Luật công chứng số 53/2014/QH13 ban hành ngày 20/06/2015

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Luật công chứng số 53/2014/QH13 ban hành ngày 20/06/2015 để khách hàng tham...

XEM THÊM

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nội dung như...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left