Văn bản luật hình sự - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật hình sự

Văn bản luật hình sự

Bộ Luật hình sự 2015

Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình...

XEM THÊM

Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với nhiều quy định mới về cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng hình sự; người tham gia tố tụng HS; bào chữa, bảo về quyền và nghĩa vụ của bị...

XEM THÊM

Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ban hành ngày 27/11/2015

Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình...

XEM THÊM

Luật công an nhân dân số 73/2014/QH 13 ngày 27/11/2014

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Luật công an nhân dân số 73/2014/QH 13 ngày 27/11/2014 để quý khách hàng tham khảo và sử...

XEM THÊM

Quyết định số 2384/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 12 năm 2012

Quyết định phê duyệt đề án “đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã...

XEM THÊM

Quyết định số 1993/BGTVT-VT ban hành Chương trình hành động phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả

Quyết định số 1993/BGTVT-VT ngày 27 tháng 05 năm 2014 ban hành Chương trình Hành động của Ngành Giao thông vận tải trong việc phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng...

XEM THÊM

Nghị quyết số 781/2009/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự

Nghị quyết số 781/2009/UBTVQH12 ngày 13 tháng 05 năm 2009 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại...

XEM THÊM

Nghị quyết số 720/2008/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự

Nghị quyết số 720/2008/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của bộ luật tố...

XEM THÊM

Văn bản số 245/TANDTC-TK V/v thi hành án tử hình

Văn bản số 245/TANDTC-TK ngày 16 tháng 08 năm 2011 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành án tử...

XEM THÊM

Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn tỉnh Long An

Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn tỉnh Long...

XEM THÊM

Công văn số 173/2002/KHXX về việc áp dụng pháp luật khi xét xử tội hiếp dâm trẻ em chưa đủ 13 tuổi

Công văn số 173/2002/KHXX ngày 25 tháng 11 năm 2002 của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng pháp luật khi xét xử tội hiếp dâm trẻ em chưa đủ 13...

XEM THÊM

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ...

XEM THÊM

Công văn số 148/2002/KHXX về việc hướng dẫn áp dụng điều 46, 47 BLHS

Công văn số 148/2002/KHXX ngày 30 tháng 9 năm 2002 của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng điều 46, 47...

XEM THÊM

Nghị định số 117/2011/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

Nghị định số 117/2011/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao, chăm sóc y tế đối với phạm nhân; kinh phí bảo đảm cho việc quản lý phạm nhân và thực hiện chế...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left