Văn bản luật hình sự - Page 2 of 8 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật hình sự

Văn bản luật hình sự

Công văn số 96/2002/KHXX về việc hoãn chấp hành hình phạt tù

Công văn của Toà án nhân dân tối cao số 96/2002/KHXX ngày 8 tháng 7 năm 2002 về việc hoãn chấp hành hình phạt...

XEM THÊM

Nghị định số 90/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP

Nghị định số 90/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt,...

XEM THÊM

Nghị định số 82/2011/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Nghị định số 82/2011/NĐ-CP quy định về thuốc tiêm và trang bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình, quy trình thực hiện việc tiêm thuốc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án tử hình; điều kiện bảo...

XEM THÊM

Nghị định số 76/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đặc xá

Nghị định số 76/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 5, Điều 8, Điều 9, Điều 10, khoản 1 Điều 17 của Luật Đặc xá về thời điểm đặc xá, việc ban hành, công bố và thông báo Quyết định về đặc xá...

XEM THÊM

Nghị định số 72/2010/NĐ-CP quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường

Nghị định số 72/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 2010 quy định về tổ chức, hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chối tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh...

XEM THÊM

Thông tư số 70/2011/TT-BCA quy định đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Thông tư số 70/2011/TT-BCA quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 có liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can; quyền của người bào chữa trong giai đoạn điều...

XEM THÊM

Luật số 66/2011/QH12 về phòng, chống mua bán người

Luật số 66/2011/QH12 quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng,...

XEM THÊM

Nghị định số 64/2011/NĐ-CP quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Nghị định số 64/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 07 năm 2011 quy định chi tiết thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình...

XEM THÊM

Nghị định số 62/2012/NĐ-CP quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ

Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người về căn cứ xác định nạn nhân và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của...

XEM THÊM

Nghị định số 61/2000/NĐ-CP quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo

Nghị định của chính phủ số 61/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2000 quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án...

XEM THÊM

Nghị định số 60/2000/NĐ-CP quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

Nghị định của Chính phủ số 60/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2000 quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam...

XEM THÊM

Thông tư số 58/2011/TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm

Thông tư số 58/2011/TT-BCA ngày 09 tháng 08 năm 2011 quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ và việc thu giữ, xử lý đồ vật...

XEM THÊM

Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12

Luật số 53/2010/QH12 quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản...

XEM THÊM

Luật số 53/2010/QH12 thi hành án hình sự

Luật số 53/2010/QH12 thi hành án hình sự quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left