Văn bản luật hình sự - Page 3 of 8 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật hình sự

Văn bản luật hình sự

Nghị định số 52/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Nghị định số 52/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 8 năm 2001 hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo...

XEM THÊM

Nghị định số 47/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 82/2011/nđ-cp

Nghị định số 47/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 82/2011/nđ-cp ngày 16 tháng 9 năm 2011 của chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc...

XEM THÊM

Thông tư số 46/2011/TT-BCA quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân

Thông tư số 46/2011/TT-BCA ngày 30 tháng 06 năm 2011 quy định việc phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà của thân nhân, cơ quan, tổ chức hoặc cá...

XEM THÊM

Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Thông tư số 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11 tháng 03 năm 2009 hướng dẫn về phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an trong phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng...

XEM THÊM

Thông tư số 39/2013/TT-BCA quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù

Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 25 tháng 09 năm 2013 quy định nội dung, chương trình giáo dục và hoạt động tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt...

XEM THÊM

Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Luật số 37/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình...

XEM THÊM

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 09/2013/NĐ-CP

Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống mua bán...

XEM THÊM

Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao; hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công...

XEM THÊM

Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23 tháng 11 năm 2004

Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 của bộ công an, toà án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, bộ tư pháp hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái...

XEM THÊM

Nghị định số 20/2012/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 03 năm 2012 quy định về xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây...

XEM THÊM

Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA -VKSNDTC-TANDTC ngày 08 tháng 03 năm 2007

Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA -VKSNDTC-TANDTC ngày 08 tháng 03 năm 2007 về hướng dẫn áp dụng một số điều của bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm...

XEM THÊM

Thông tư liên tịch số 17/2013/TTLT-BTP-BCA- BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 14 tháng 11 năm 2013

Thông tư liên tịch số 17/2013/TTLT-BTP-BCA- BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại điều 93 của Bộ luật tố tụng hình...

XEM THÊM

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “các tội phạm về ma túy” của bộ luật hình sự năm...

XEM THÊM

Luật số 15/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 quy định về trưng mua, trưng dụng tài sản

Luật số 15/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 quy định về việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản trưng mua, trưng...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left