Văn bản luật hôn nhân - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật hôn nhân

Văn bản luật hôn nhân

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc...

XEM THÊM

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 được Quốc hội ban hành ngày 15/03/2004...

XEM THÊM

Luật con nuôi số 52/2010/QH12

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Luật con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010 để quý khách hàng tham khảo và sử dụng khi cần...

XEM THÊM

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Hộ Tịch

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật Hộ...

XEM THÊM

Nghị định số 8016/VBHN-BTP quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo nghị quyết số 35/2000/qh10 của quốc hội về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình

Nghị định số 8016/VBHN-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết về đăng ký kết hôn đối với: Các trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực pháp...

XEM THÊM

Quyết định số 810/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phổ biến luật hôn nhân và gia đình năm 2014, luật công chứng năm 2014, luật hộ tịch năm 2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-UBND là Kế hoạch phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm...

XEM THÊM

Quyết định số 374/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh...

XEM THÊM

Nghị định số 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Nghị định số 144/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức...

XEM THÊM

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo...

XEM THÊM

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình.

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình, chế độ tài sản của vợ chồng, giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và một số biện pháp thi hành Luật Hôn...

XEM THÊM

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ...

XEM THÊM

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc...

XEM THÊM

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left