Văn bản luật hôn nhân - Page 2 of 3 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật hôn nhân

Văn bản luật hôn nhân

Thông tư số 22/2013/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP

Thông tư số 22/2013/TT-BTP quy định chi tiết khoản 3 Điều 7, khoản 6 Điều 15 và hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và...

XEM THÊM

Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận noãn, cho và nhận phôi; thẩm quyền, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; điều kiện mang thai...

XEM THÊM

Thông tư số 07/2001/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 77/2001/NĐ-CP

Thông tư số 07/2001/TT-BTP của Bộ Tư pháp số 07/2001/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2001 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo nghị...

XEM THÊM

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ...

XEM THÊM

Nghị định số 8016/VBHN-BTP quy định về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc Hội

Nghị định quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc Hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia...

XEM THÊM

Quyết định số 810/QĐ-UBND

Quyết định ban hành kế hoạch phổ biến luật hôn nhân và gia đình năm 2014, luật công chứng năm 2014, luật hộ tịch năm...

XEM THÊM

Quyết định số 374/QĐ-UBND về thực hiện luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh khánh hòa

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh khánh...

XEM THÊM

Nghị định số 144/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ...

XEM THÊM

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo...

XEM THÊM

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia...

XEM THÊM

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước...

XEM THÊM

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước...

XEM THÊM

Thông tư số 22/2013/TT-BTP

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left