Văn bản luật lao động - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật lao động

Văn bản luật lao động

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực 11/2/2017 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã...

XEM THÊM

Nghị định 19/2017/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng và phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng

Nghị định 19/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/04/2017 quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc...

XEM THÊM

Nghị định 191/2013/NĐ-CP về tài chính công đoàn

Nghị định 191/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/1/2014 quy định chi tiết về tài chính công đoàn đối với nguồn thu kinh phí công đoàn và ngân sách nhà nước cấp hỗ...

XEM THÊM

Thông tư 46/2016/TT-BYT ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Thông tư 46/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày là cơ sở để thực hiện chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của Luật bảo...

XEM THÊM

Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, có nhiều điểm mới hơn so với trước đây phù hợp với tình hình phát triển của đất...

XEM THÊM

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định 108/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2015 về chính sách tinh giản biên chế quy định về đối tượng thuộc chính sách tinh giản biên chế, chế độ trợ cấp thôi việc, chế độ hưu trước...

XEM THÊM

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo...

XEM THÊM

Thông tư 49/2016/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc

Thông tư số 49/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 quy định về hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc bao gồm: hoạt động sơ cấp cứu, cấp cứu, chăm sóc, vận chuyển đối tượng là người bị tai...

XEM THÊM

Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư này quy định và hướng dẫn chi tiết về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng, gồm: Đối tượng, nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và trách...

XEM THÊM

Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã...

XEM THÊM

Thông tư 43/2016/TT-BYT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông tư 43/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1/02/2017 quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, bao gồm các chức danh: bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y tế công cộng, y sĩ, dược, điều dưỡng,...

XEM THÊM

Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Nghị định 61/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp...

XEM THÊM

Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Nghị định 33/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với...

XEM THÊM

Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 4, điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được Nhà nước đóng và hỗ trợ mức...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left