Văn bản luật lao động - Page 3 of 9 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật lao động

Văn bản luật lao động

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 để Quý khách hàng tham...

XEM THÊM

Bộ Luật lao động Số 10/2012/QH 13 ban hành ngày 18/06/2012

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Bộ Luật lao động Số 10/2012/QH 13 ban hành ngày 18/06/2012 để khách hàng tham khảo và sử...

XEM THÊM

Quyết định Số 1518/QĐ-BHXH ban hành mẫu sổ bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ bảo hiểm xã hội

Quyết định Số 1518/QĐ-BHXH quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ bảo hiểm xã hội đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động và người tham gia bảo hiểm xã...

XEM THÊM

Quyết định Số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế

Quyết định Số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y...

XEM THÊM

Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH quy định, hướng dẫn về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và tổ chức bảo hiểm xã hội trong thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cấp, ghi, quản lý...

XEM THÊM

Quyết định Số 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Quyết định Số 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y...

XEM THÊM

Nghị định Số 218-CP ban hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức nhà nước

Nghị định Số 218-CP ban hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức nhà...

XEM THÊM

Nghị định Số 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm

Nghị định Số 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc...

XEM THÊM

Nghị định Số 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghị định Số 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng áp dụng; quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; Quỹ bảo...

XEM THÊM

Nghị định Số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Nghị định Số 176/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ...

XEM THÊM

Nghị định Số 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định Số 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao...

XEM THÊM

Nghị định Số 144/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài

Nghị định Số 144/2007/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam...

XEM THÊM

Nghị định Số 135/2007/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Nghị định Số 135/2007/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left