Văn bản luật SHTT - Page 3 of 4 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật SHTT

Văn bản luật SHTT

Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ

Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04 tháng 04 năm 2006 của Bộ khoa học công nghệ hướng dẫn về các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc dịch vụ khoa học và công nghệ. Nội dung như...

XEM THÊM

Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công...

XEM THÊM

Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính

Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính. Nội dung như...

XEM THÊM

Thông tư liên tịch số 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD về hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Thông tư liên tịch của Bộ văn hoá - thông tin, bộ xây dựng số 04/2003/TTLT/BVHTT-BXD ngày 24 tháng 01 năm 2003 về hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến...

XEM THÊM

Nghị định số 03/VBHN-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Nghị định số 03/VBHN-BKHCN quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác định hành vi xâm phạm, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và...

XEM THÊM

Quyết định số 03/QĐ-CBQTG về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cục bản quyền tác giả

Cục bản quyền tác giả ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-CBQTG là "Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cục Bản quyền tác giả". Nội dung như...

XEM THÊM

Nghị định số 02/VBHN-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 02/VBHN-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện...

XEM THÊM

Quy chế số 01/QC-SHTT-TTrBKH&CN-ĐTCBL-QLTT-CSKT về chia sẻ thông tin thông qua hệ thống thông tin về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Quy chế số 01/QC-SHTT-TTrBKH&CN-ĐTCBL-QLTT-CSKT quy định về việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu giữa Cục Sở hữu trí tuệ, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Quản lý thị trường và Cục Cảnh sát...

XEM THÊM

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính

Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du...

XEM THÊM

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Nội dung như...

XEM THÊM

Quyết định số 16/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009

Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009 là “Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà...

XEM THÊM

Quyết định số 15/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009

Ban hành kèm theo quyết định số 15/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009 là “Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí...

XEM THÊM

Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm việc cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan; cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức...

XEM THÊM

Thông tư số 15/2008/TT-BXD hướng dẫn đánh giá, công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu

Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn điều kiện, tiêu chí, trình tự thủ tục, lập hồ sơ, thẩm định, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu trên phạm vi cả nước....

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left