Văn bản pháp luật - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Chuyên mục Văn Bản cập nhật và tổng hợp các văn bản pháp luật thường xuyên như: Luật – Bộ luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định và các văn bản pháp luật khác.

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực 11/2/2017 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã...

XEM THÊM

Nghị định 19/2017/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng và phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng

Nghị định 19/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/04/2017 quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc...

XEM THÊM

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức...

XEM THÊM

Nghị định 191/2013/NĐ-CP về tài chính công đoàn

Nghị định 191/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/1/2014 quy định chi tiết về tài chính công đoàn đối với nguồn thu kinh phí công đoàn và ngân sách nhà nước cấp hỗ...

XEM THÊM

Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Nghị định số 06/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/03/2017 quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và thí điểm...

XEM THÊM

Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino

Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino được ban hành ngày 16/1/2017 và có hiệu lực từ ngày 15/3/2017. Nghị định này quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh...

XEM THÊM

Luật số 01/2016/QH14 về đấu giá tài sản

Luật đấu giá tài sản ban hành ngày 17/11/2016 có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá...

XEM THÊM

Thông tư 46/2016/TT-BYT ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Thông tư 46/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày là cơ sở để thực hiện chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của Luật bảo...

XEM THÊM

Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, có nhiều điểm mới hơn so với trước đây phù hợp với tình hình phát triển của đất...

XEM THÊM

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định 108/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2015 về chính sách tinh giản biên chế quy định về đối tượng thuộc chính sách tinh giản biên chế, chế độ trợ cấp thôi việc, chế độ hưu trước...

XEM THÊM

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo...

XEM THÊM

Thông tư 49/2016/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc

Thông tư số 49/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 quy định về hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc bao gồm: hoạt động sơ cấp cứu, cấp cứu, chăm sóc, vận chuyển đối tượng là người bị tai...

XEM THÊM

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật đất đai

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/03/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số...

XEM THÊM

Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư này quy định và hướng dẫn chi tiết về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng, gồm: Đối tượng, nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và trách...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left