Văn bản pháp luật - Page 3 of 58 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Chuyên mục Văn Bản cập nhật và tổng hợp các văn bản pháp luật thường xuyên như: Luật – Bộ luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định và các văn bản pháp luật khác.

Công văn 4996/BHXH-CSYT 2014 hướng dẫn một số nội dung Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung

Công văn 4996/BHXH-CSYT 2014 về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ...

XEM THÊM

Quyết định 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2015

Quyết định số 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2015, Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt...

XEM THÊM

Luật Đất đai năm 2003

Luật Hoàng Phi cung cấp Luật Đất đai năm 2003 cho khách hàng tham khảo và sử dụng. Luật Đất đai năm 2003 quy định về các vấn đề hồ sơ địa giới hành chính; quy định kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất;...

XEM THÊM

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc...

XEM THÊM

Bộ Luật hình sự 2015

Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình...

XEM THÊM

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp...

XEM THÊM

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu quy định việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả đánh giá...

XEM THÊM

Nghị định 63/2014/NĐ-CP để kịp thời hướng dẫn Luật đấu thầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2014/NĐ-CP để kịp thời hướng dẫn Luật đấu thầu có hiệu lực vào...

XEM THÊM

Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Ngày 17/03/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu...

XEM THÊM

Luật Đấu thầu 2013 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013

Luật đấu thầu 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013, Luật bao gồm 13 chương, 96 điều và có một số điểm mới...

XEM THÊM

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 06 năm...

XEM THÊM

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2014

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 2014 của Quốc...

XEM THÊM

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của ủy ban thường vụ quốc hội số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005....

XEM THÊM

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về chính sách miễn giảm học phí

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left